USLOVI KORIŠĆENJA

 1. Opšte informacije o Uslovima korišćenja:

Veb sajt b2r-online.net (u daljem tekstu “veb sajt”) i servisi koje isti obezbeđuje su predmet sledećih uslova korišćenja. Aktivnostima na veb sajtu (pristupanje, pretraživanje, registrovanje, korišćenje) slažete se sa i prihvatate na sebe obaveze koje su predmet sledećih Uslova korišćenja, i stoga je preporučljivo da ih pročitate pre korišćenja veb sajta. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja ili ih ne prihvatate, molimo Vas da ne koristite servise veb sajta.

 1. Promene Uslova korišćenja:

Trudimo se da konstatno unapređujemo usluge koje pružamo putem ovog veb sajta, te u slučaju potrebe zadržavamo pravo na menjanje Uslova korišćenja u bilo kom momentu, bez najave osobama (u daljem tekstu “korisnik/korisnici”) koje koriste usluge veb sajta. Promene stupaju na snagu onda kada se to objavi na veb sajtu, i samim pristupanjem i korišćenjem veb sajta prihvatate izvršene izmene.

 1. Pristupanje veb sajtu

B2r-online.net dozvoljava pristupanje veb sajtu pod sledećim uslovima i pravilima:

 • Veb sajt se koristi isključivo u ličnu i neprofitnu svrhu;

 • Veb sajt ne sme da se koristi za reprodukovanje, dupliciranje, kopiranje, prodaju, preprodaju i sl. u bilo kakve profitne svrhe od strane korisnika;

 • Strogo je zabranjeno remećenje u funkcionisanju veb sajta i njegovih servisa, mreža, servera koji su povezani sa veb sajtom, sem izmena koje utiču na poboljšanje kvaliteta veb sajta;

 • Strogo je zabranjeno bilo kakvo ugrožavanje prava privatnosti korisnika;

 • Strogo je zabranjeno slanje neželjenih reklamnih i drugih propagandnih neželjenih materijala drugim korisnicima veb sajta;

 • Strogo je zabranjeno korišćenje automatizovanih algoritama, mašina, softverskih paketa i sl. za višestruki pristup veb sajtu;

 • Na veb sajtu se nalaze baneri i linkovi ka drugim sajtovima, koji nisu u vlasništvu kompanije B2R Online d.o.o., što znači da nismo odgovorni za sadržaj, reklamiranje proizvoda i druge materijale koji su dostupni na tim sajtovima;

 • Korišćenje određenih delova veb sajta (newsletter, nalog, itd.) je omogućeno jedino putem korisničkog naloga koji mora biti kreiran na veb sajtu. Korisnici su odgovorni za privatnost sopstvenog korisničkog imena i lozinke i u slučaju neovlašćenog korišćenja njihovog naloga obavestiće administratora veb sajta.

 

 1. Opis servisa veb sajta

Veb sajt b2r-online.net pruža servise čija se funkcionalnost odnosi na pretragu baziranu na ključnim rečima, kategorijama proizvoda, pregledu proizvoda i kupovini istih, kao i drugih servisa koji mogu biti implementirani u budućnosti. Namena ovog veb sajta je pružanje informacija korisnicima o proizvodima i uslugama koje nudi isključivo B2R Online d.o.o..

 1. Odgovornosti b2r-online.net prema proizvodima i uslugama:

Veb sajt b2r-online.net:

 • daje garanciju za proizvode i usluge koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno;

 • odgovara za promene cena proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno.

 • odgovara za sadržaj, prirodu i kvalitet svih proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu.

 • odgovara za tačnost opisa proizvoda i usluga koje se nalaze na veb sajtu.

 • daje garancije i ima odgovornost za proizvode i usluge koje ste kupili na veb sajtu, a koje obezbeđuje samostalno. Saglasni ste da b2r-online.net ne može biti uključena u bili kakve nesuglasice koje se mogu desiti između partnerskih firmi i Vas lično.

 1. Prava intelektualne svojine:

Veb sajt korisnicima pruža mogućnost za interakciju sa drugim korisnicima, i za ličnu upotrebu. Bilo koji deo veb sajta se ne sme koristiti za reprodukovanje, dupliciranje, kopiranje, prodaju, preprodaju i sl. i koristiti u bilo kakve profitne svrhe od straane korisnika. Zabranjeno je kopiranje, menjanje, reprodukovanje, objavljivanje, preuzimanje, emitovanje, profitno korišćenje i distribuiranje servisa veb sajta, stranica, materijala i informacija, na bilo koji način i bilo kojim sredstvima. Kopiranje delova veb sajta je dozvoljeno isključivo za ličnu i neprofitnu svrhu, uz pravilno navođenje izvora sadržaja, kroz izjavu o izvoru kopije.

 1. Odgovornost b2r-online.net prema sadržaju:

Veb sajt b2r-online.net omogućava korisnicima uvid u opis, informacije o cenama, komentare korisnika, ocene korisnika i druge vidove sadržaja veb sajta, koji su u vezi sa proizvodima i uslugama koje se nalaze na veb sajtu. Komentari koji su objavljeni na veb sajtu ne mogu da garantuju za kvalitet i performanse proizvoda ili usluga, već predstavljaju lični izraz korisnika i ne predstavljaju stav ili mišljenje b2r-online.net. Partnerske firme ili treća lica mogu pomoću preferencijalne pozicije da poboljšaju rezultate pretrage, ali ni na koji način ne utiču na preglede i komentare korisnika. Sadržaj veb sajta se može koristiti u informativne svrhe, a za svako profitno korišćenje sadržaja veb sajta je potrebno zatražiti pismeno odobrenje od strane b2r-online.net.

Veb sajt omogućava postavljanje komentara i ocena vezanih za proizvode i usluge i čuvanje, objavljivanje i deljenje postavljenih materijala. Pristupanjem i korišćenjem veb sajta se slažete sa činjenicom da b2r-online.net ne odgovara za poverljivost ovih materijala. Slažete se da ste odgovorni za svaki komentar, tekst, sliku, grafiku, video ili bilo koji drugi materijal koji postavite na veb sajt. Garantujete da ste vlasnik pomenutih materijala ili da imate dozvolu ili saglasnost za njihovo korišćenje.

U skladu sa vašim komentarima, tekstovima, slikama i svim drugim učitanim sadržajima na veb sajt, slažete se da:

 • nećete postavljati sadržaj koji na neki način krši patent, žig, trgovačku tajnu, autorska prava ili neka druga vlasnička prava, sem ukoliko za to nemate dozvolu vlasnika;

 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji može da škodi b2r-online.net ili partnerskim firmama;

 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj koji je netačan, nezakonit, štetan, uznemirujuć, zloupotrebljiv, vulgaran, ne poštuje privatnost, vređa pojedince ili grupe prema starosti, polu, rasi, religiji, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu;

 • na veb sajt nećete postavljati bilo kakav sadržaj kojim se promovišu nelegalne aktivnosti, neželjeno i neovlašćeno reklamiranje;

 • na veb sajtu nećete koristiti tuđe identitete u komunikaciji.

Veb sajt b2r-online.net ima pravo i ukloniće bilo kakav sadržaj za koji smatra da predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja, ili kršenje nadležnih zakona. Ukoliko smatrate da je došlo do povrede vaših prava (intelektualne svojine, autorskih prava, itd.), kontaktirajte administratora veb sajta. Svako obaveštenje administratoru mora uključivati sledeće informacije:

 • fizički ili elektronski potpis nosioca autorskih prava ili ovlašćene osobe;

 • navođenje materijala koji se smatra predmetom povrede autorskih prava;

 • kontakt informacije nosioca potpisa (ime, prezime, adresa, e-mail, broj telefona).

Linkovi ka drugim veb sajtovima od strane b2r-online.net ili trećih lica mogu se nalaziti na veb sajtu. Imajući u vidu da je kontrola svih takvih sajtova nemoguća, samim korišćenjem veb sajta prihvatate i slažete se sa činjenicom da b2r-online.net nije odgovorna za dostupnost i bilo kakve prednosti i nedostatke koje oni pružaju.

 1. Zakonske obaveze i ograničenje odgovornosti:

U skladu sa zakonom, b2r-online.net, partnerske firme i treća lica koje se pominju na veb sajtu neće biti odgovorni ni u kom slučaju za bilo kakvu štetu (uključujući direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu ili bilo kakvu drugu štetu koja je nastala usled gubitka profita, podataka ili prekida poslovnog procesa), a koja je nastala kao posledica upotrebe, odlaganja, nemogućnosti ili rezultata upotrebe ovog veb sajta, veb sajtova na koje vode linkovi sa njega ili bilo kakvog sadržaja koji je objavljen na ovom veb sajtu, nevezano za to da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili nekom drugom pravnom sredstvu i da li je klijent obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa veb sajta kao posledicu ima servisiranje ili popravku opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

 1. Garancije:

Samim pristupom na veb sajt i njegovim korišćenjem, prihvatate i slažete se sa obavezama koje predstavljaju predmet Uslova korišćenja, bez korišćenja veb sajta u svrhe koje nisu dozvoljene od strane vlasnika sajta i da ne preuzimate bilo kakve akcije i zahteve za odštetu od B2R Online d.o.o. i zaposlenih u ovoj firmi.

 1. Prava korisnika:

Korisnik koji kupi robu može da je neoštećenu vrati u roku od 8 dana posle prijema bez obaveza.

 1. Informacije o logou (žigu):

Veb sajt b2r-online.net i B2R Online d.o.o. su logo i žigosani od strane B2R Online d.o.o. Slažete se da ih nećete koristiti u bilo kakve svrhe, bez prethodnog odobrenja od strane B2R Online d.o.o.

 1. Dostupnost veb sajta:

B2R Online d.o.o. ne snosi odgovornost i zadržava svoje pravo da menja ili ukine servise veb sajta u potpunosti, delimično, privremeno, ili da pokrene novi veb sajt i nove servise u cilju unapređenja poslovanja, bez prethodnog obaveštenja.